Mattilsynet - Region Øst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.02.2015

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57517
Navn: Mattilsynet - Region Øst
Kort navn: Mattilsynet - Region Øst
Engelsk navn: Norwegian Food Safety Authority - Eastern Region
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Landbruks- og matdepartementet
Tilhører gruppe : Mattilsynet - regionkontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3411 Ringsaker
Organisasjonsnummer: 986309357