Norske tog AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

28.12.2017* Nyinnskrevet

Navn: Norske tog AS
Kort navn: Norske tog AS
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relasjoner:

Som følge av jernbanereformen ble selskapene Norske Tog AS, Entur AS og Mantena AS skilt ut fra NSB-konsernet. Eierskap til selskapene ble i slutten av 2017 lagt direkte inn under Samferdselsdepartementet.

Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Togvedlikehold AS ble etablert som holdingselskap i 2016 for å overta datterselskap som ble skilt ut fra NSB-konsernet. Holdingselskapene ble formelt avviklet i 2018.
Kilde: Meld.St.3 Statsrekneskapen 2017

Historikk:
Selskapet ble etablert av NSB den 16. juni 2016 under det midlertidige navnet Materiellselskapet AS som en del av forberedelsene for omstruktureringen av jernbanesektoren i forbindelse med Solberg-regjeringens jernbanereform. Selskapet har overtatt eierskapet til alle persontogkjøretøy eid av NSB, med noen få unntak.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.