Forsvarets fellestjenester

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
Forsvarets kommandantskap 301 Oslo Forsvarets kommandantskap er fellesbetegnelse for kommandantskapene på Forsvarets seks historiske festningsanlegg: Akershus festning i Oslo; Bergenhus festning i Bergen; Kristiansten festning i Trondheim, som også omfatter Hegra festning; Fredriksten festning i Halden; Kongsvinger festning; Oscarsborg festning ved Drøbak; Vardøhus festning, og i tillegg Karjohansvern orlogsstasjon i Horten.

Kommandantene er Forsvarets øverste representant på festningene med ansvar for militær skikk og orden. For å tydeliggjøre festningenes spesielle historiske betydning og verdi som nasjonale militære kulturminner opprettholder kommandantene anleggene som viktig møteplass mellom Forsvaret og samfunnet forøvrig, som arena for kulturell virksomhet og sivil-militært samarbeid.

Forsvarets kommandantskap er underlagt Forsvarets fellestjenester (FFT) ved kommandanten på Akershus festning.

Kilde: Store norske leksikon
1.8.2016 Forsvarets FIF-administrasjon (FFA) 301 Oslo NB: Dato for etablering er usikker!

Forsvarets FIF-administrasjon (FFA) er organisert under Forsvarets fellestjenester og har som oppgave å gi råd og veilede forsvarsledelsen innen virksomhetsprosesser som inngår i Forsvarets styringssystem. Forsvarets FIF-administrasjon utøver samordnet og koordinerende styring for å sikre enhetlig utøvelse av prosesseierskap på tvers av prosessområdene i Forsvaret og Forsvarsmateriell.
1.8.2016 Forsvarets regelverksenhet 301 Oslo NB: Dato for etablering er usikker!

Forsvarets regelverksenhet er en avdeling i Forsvarets fellestjenester, og har fagansvar for regelverksproduksjon i Forsvaret. Avdelingen har selvstendig budsjett- og resultatansvar. Dette innebærer helhetlig og faglig ansvar for å gjennomføre kvalitetssikring og publisering av forsvarsinterne regelverk, samt andre regelverk som er styrende for Forsvarets virksomhet.