Forsvarets museer

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.1826 Rustkammeret 5001 Trondheim Rustkammeret som museum kan føres tilbake til den historiske våbensal innredet 1826 i østhuset. Rustkammeret er et av de aller eldste museer her i landet og var frem til 1930 plassert i Herresalen og i et hvelvet rom inntil Regalierommet. Den 2. januar 1932 fant det sted en mer høytidlig åpning av Rustkammeret som museum. Museet var da lokalisert til Bakeriet, den østre delen av Erkebispegården. Etter betydelige restaureringsarbeider i 1950- og 60-årene kunne de nåværende utstillingslokaler i Feltfløyen og Vekthuset åpnes i 1968. Idag framstår Rustkammeret dels som et hærmuseum, dels som et hjemmefrontsmuseum, med vektlegging på Trøndelags militære historie.
Kilde: wikipedia.no
5.10.1853 Marinemuseet 701 Horten Et av verdens eldste marinemuseer ble til takket være en skipssjef med samledilla. Kaptein CF Klinck (født 1787) er mannen som i 1853 skapte museet. Han var en veteran fra krigen mot England (1807-1814), og da Norge kom i union med Sverige, fortsatte han i norsk tjeneste. I årene fremover tjenestegjorde han som skipssjef på flere av våre orlogsskip. Gjennom alle år hadde han samlet gjenstander, dokumenter og rariteter fra sin egen tjeneste – og saker han fikk kollegaer til å ta med fra alle verdens hjørner. I august 1853 tilbød han sin samling til Marinedepartementet, mot at det ble opprettet et marinemuseum og mot at han selv fikk bestyre dette til sin død.

Etter Kongelig resolusjon av 5. oktober 1853 ble Marinemuseet på disse vilkår etablert.
22.8.1978 Forsvarsmuseet 301 Oslo Forsvarsmuseet ble åpnet den 22. august 1978 av HM Kong Olav V og holder til i et arsenal fra 1860 på Akershus festning i Oslo.

Forsvarsmuseets historie skriver seg tilbake til 1860. Museet har under forskjellige navn vært lokalisert flere steder på Akershus festning, og har hatt forskjellige oppgaver gjennom disse 150 årene. Forsvarsmuseet har i dag både militært og sivilt ansatte, og er både en avdeling i Forsvaret og en del av museumsbransjen.
15.5.1994 Norsk Luftfartsmuseum 1804 Bodø Norsk Luftfartsmuseum ble åpnet av HM Kong Harald V 15. mai 1994.

Utstillingene er blitt til gjennom et samarbeid mellom Norsk Luftfartsmuseum, Luftforsvarsmuseet og AVINOR museum.
1.1.2004 Oscarborg festningsmuseum 215 Frogn NB: Dato for etablering usikker!

Oscarsborg museum formidler festningens historie gjennom aktuelle utstillinger og forteller også Kystartilleriets historie og den tekniske utviklingen. Museene som kan besøkes er:

- Festningsmuseet
- Kystartillerimuseet
- Ildledningsmuseet
- Torpedobatterie
- Kanonparken på vestsiden av Søndre Kaholmen
9.4.2006 Bergenhus festningsmuseum 1201 Bergen I 1996, tok kommandanten på Bergenhus initiativ til at magasinbygningen på Koengen kunne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler fra 1999, som sammen med innsamlede penger, utvirket at Magasinbygningen kunne ombygges. Den 9 april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar Sønsteby.