Forsvarets museer

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1886* Nyinnskrevet

Navn: Forsvarets museer
Kort navn: Forsvarets museer
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Organiasjonen Forsvarets museer er pr. 2018/2019 underlagt Forsvarets Fellestjenester (FFT). Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere museer rundt om i landet.
I tillegg til hovedmuseet finnes:
- Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus,
- Luftforsvarsmuseet i Bodø,
- Rustkammeret i Trondheim,
- Bergenhus festningsmuseum i Bergen,
- Oscarsborgs museer og
- Marinemuseet i Horten.
Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har vi ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra.

Forsvarets museer sitt mandat for å drive kulturvirksomheten i Forsvaret ligger i Stortingsmelding 33 ”Kultur og forsvare” fra våren 2009 og direktiv fra Forsvarssjefen. Forsvarets museer er en del av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjonsbæring (FAKT), der også musikken og kommandantskapet tilhører.

________________________________________________________________________________

Forsvarsmuseets historie skriver seg tilbake til 1860. Museet har under forskjellige navn vært lokalisert flere steder på Akershus festning, og har hatt forskjellige oppgaver gjennom disse 150 årene. Forsvarsmuseet har i dag både militært og sivilt ansatte, og er både en avdeling i Forsvaret og en del av museumsbransjen.

- Modellkammeret 1860
- Artillerimuseet 1878
- Intendanturmuseet 1928
- Hærmuseet 1940 til 1976
- Forsvarsmuseet 1976
Forsvarsmuseet ble åpnet den 22. august 1978 av HM Kong Olav V og holder til i en flott mursteinsbygning - et arsenal fra 1860 på Akershus festning i Oslo.

Ønsket om å få en forsvarshistorisk utstilling på Akershus ble sterkere på 1970-tallet. Flere utredninger og forslag endte med at Forsvarsmuseet ble opprettet gjennom et Stortingsvedtak, først i 1972/73 og så endelig i 1976. En direktør og to avdelingssjefer ble tilsatt. Marinemuseet i Horten og Rustkammeret i Trondheim ble underlagt Forsvarsmuseet. Norges Hjemmefrontmuseum var løselig knyttet til denne nye familien av museer ved at en del av driftsmidlene og noen stillinger gikk over Forsvarsmuseets budsjett. Etableringen førte også med seg at de luftmilitære samlingene i landet ble knyttet til Forsvarsmuseet med en egen luftmilitær fagsjef.

Forsvarsmuseet flyttet nå fra trange lokaler på indre festningsområde til sine nåværende lokaler i arsenalbygningen der Modellkammeret og Artillerimuseet hadde holdt hus 100 år før. Utstillinger ble etablert. Den første ble åpnet av HMK Olav den 22. august 1978. I løpet av 1980-årene ble museets basisutstillinger etablert og den omfattende skoletjenesten ble også startet opp.

Ved siden av utstillingene på Akershus ble også mange større og mindre utstillinger rundt om i landet etablert. De største prosjektene var ombyggingen på Rustkammeret og etableringen av det nordenfjelske hjemmefrontmuseum i 1990 og byggingen av Luftforsvarsmuseet i Bodø i 1995.

Parallelt med den veldige utadrettede virksomheten fortsatte arbeidet med dokumentasjon og innsamlingen av gjenstander. Utviklingen av det etter hvert rikholdige biblioteket tok for alvor til på 1990-tallet.

Forsvarsmuseet blir et konsern 1995
Flere år før konsolidering ble hovedtrenden blant norske museer, gjennomførte Forsvaret nettopp en slik samlingsprosess. Forsvarsmuseets direktør ble i 1995 også direktør for de andre seks museene i Forsvaret. Luftforsvarsmuseet i Bodø ble etablert i 1992, med utstillingsåpning 1995. I 1995 ble også museet på Oscarsborg ferdigstilt og Norges Hjemmefrontmuseum ble fullt integrert. Senere har også museumsutstillingen på Bergenhus kommet til.

Forsvarsmuseet ble gjennom dette et konsern med en landsomfattende virksomhet med syv avdelinger fra Bodø i nord til Horten i sør. I 2008 ble navnet Forsvarets museer introdusert som navn på organisasjonen. Navnet Forsvarsmuseet ble beholdt som navnet på museet på Akershus festning. Fortsatt står forvaltning, forskning og formidling som pilarene i virksomheten, men framtiden kan fortone seg som mindre ekspansiv i forhold til etableringstiden på 1980- og 1990-tallet da alle piler pekte oppover.

- Kilde: Forsvarsmuseets historie (forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseet/Om-Forsvarsmuseet/Forsvarsmuseets-historie)

01.08.2016* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.