Statsforvaltaren i Vestland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019 Ny via sammenslåing

Navn: Fylkesmannen i Vestland
Kort navn: Fylkesmannen i Vestland
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Fylkesmannsembetene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1419 Leikanger
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

1. januar 2019 får Norge en ny fylkesmannsstruktur. Da vil embetene ta i bruk navnet til fylkene som opprettes 1. januar 2020.

Kongen i statsråd vedtok 7.9.2018 navnene på de sammenslåtte fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Etter kommuneloven § 3 nr. 4 skal fylkeskommunen ha samme navn som fylket.
Navnet på fylkesmannen er ikke regulert i lov, men det geografiske området fylkesmannen er ansvarlig for må gjenspeiles i navnet. Med unntak av Oslo og Viken som vil inngå i samme embete, vil fylkesmannens struktur være sammenfallende med de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at også fylkesmannen tar navn etter de nye fylkene.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane gis navnet Fylkesmannen i Vestland.
_________________________________________________________________________________________________

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
FYLKESMANNEN I VESTLAND
Forretningsadresse: Njøsavegen 2
6863 LEIKANGER

Virksomheter:
974 706 113 FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD BERGEN
974 744 597 FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD LEIKANGER
974 857 456 FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD FØRDE

01.01.2021 Navneendring

Navn: Statsforvaltaren i Vestland
Kort navn: Statsforvaltaren i Vestland
Lokalisering: 4640 Sogndal

Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen. Det er framleis slik at institusjonen og personen har same namn.

Fylkesmannen vart til statsforvaltaren etter at regjeringa i fjor gjorde vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitlar skal bytast ut med kjønnsnøytrale stillingstitlar i alle statlege verksemder. Tradisjonen med at institusjonen og personen har same namn blir vidareført.

Statsforvaltarane har ansvar for å følgja opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Dei har også ei viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, samordnar mellom sektorane og rettstryggleiksinstans overfor innbyggjarane.

Kilde: Statsforvalteren.no
https://www.fylkesmannen.no/portal/Nyheter/2021/01/vi-har-fatt-nytt-namn2/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.