Statsforvaltaren i Vestland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

22 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Fylkesmenns politiske bakgrunn: Politiske interesser eller meritt? Johannessen, Petter Lysrud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Byråkraten mellom barken og veden Glomsrud, Hans Rasmus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Statlig styring og det lokale selvstyret i arealplanlegging. : En studie av innsigelsesinstituttet. Aabøe, Anne Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra sektor- til områdeorganisering: effekter av reorganiseringen av fylkeslandbrukskontorene inn under fylkesmannsembetene. Bonesvoll, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Den mektige staten? En analyse av fylkesmannens styring av kommunal økonomi mektige staten? Lågbu, Øivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Opprettelsen av miljøvernavdelinger under fylkesmannen. En case-studie vedrørende funksjonsfordelingen og administrasjonsordningen innen Miljøverndepartementets myndighetsområde på fylkesnivå. Steihaug, Dag Sverre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 En analyse av samhandling og dominans i forholdet mellom fylkesmannen, fylkeskommunene og primærkommunene. Aass, Thor Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1968 Den politiske og sosiale bakgrunn for fylkesmennene i Norge, 1814-1966. Strompdahl, Kjartan
Rapport 2017 Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis" Gudrun Vik
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2016 Statens tilsyn med kommunen. Organisering, omfang, nytte og forbedringsmuligheter Botheim, Ingunn, Anniken Grønli Foss
Rapport 2015 Om Fylkesmannens tilsyn med kommunepliktene – en kartlegging Sekkesæter, Helle, Benedicte Hoff, Ingunn Botheim og Anniken Grønli Foss
Rapport 2015 Statlig styring av kommunene - En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015 Vemundvik, Sissel, Benedicte Hoff, Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim og Helle Sekkesæter
Rapport 2012 Styring av Fylkesmannen Botheim, Ingunn, Sissel Kristin Hansen, Mette Haarstad
Rapport 2011 Embetsstyringen av Fylkesmannen Peter Bøgh, Mette Haarstad, Ingunn Bothei
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2010 Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Ingunn Botheim og John Nonseid
Rapport 2009 En vellykket samordning av regional stat? – Evaluering av integreringen av Statens utdanningskontor og fylkeslegeembetet med fylkesmannen. Ingunn Botheim, Ellen Rønning-Arnesen, Sanja Kostovska Skaar
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2004 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Vik, Gudrun
Rapportkapittel 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Difi
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordinating wickedness: a comparative analysis of how Norway and Sweden organize for climate policies Neby, Simon; Zannakis, Mathias