Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet
Kort navn: Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon

Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet (SSA) har ansvar for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten, og skal ivareta det strategiske og langsiktige arbeidet mot underliggende virksomheter. Seksjonen har budsjettansvaret for virksomhetenes driftskapitler og koordinerer departementets budsjettarbeid overfor de to virksomhetene. Koordinering av Riksrevisjonens saker overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten ligger også i seksjonen.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.