Seksjon for organisering og styring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019* Nyopprettelse

Navn: Seksjon for organisering og styring
Kort navn: Seksjon for organisering og styring
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Eieravdelingen (EIA)
Lokalisering: 301 Oslo

Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene og Norsk Helsenett SF, samt oppfølging av styringskrav.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.