Politiets nasjonale beredskapssenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.09.2020 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57765
Navn: Politiets nasjonale beredskapssenter
Kort navn: Politiets nasjonale beredskapssenter
Engelsk navn: * Police National Emergency Response Center
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets Fellestjenester
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3020 Follo