Pasient- og brukerombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2020* Nyopprettelse

Navn: Pasient- og brukerombudet
Kort navn: Pasient- og brukerombudet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 4601 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Pasient- og brukerombudsordningen administreres av staten ved Helsedirektoratet. Direktoratet har det overordnede ansvaret for personalet, økonomien og annen virksomhetsstyring.

Prop. 64 L (2018–2019) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.). Proposisjonen inneholder forslag om å lovfeste at ett av dagens pasient- og brukerombud skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene.

I en høringsuttalelse tok pasient- og brukerombudene til orde for at det måtte opprettes en nasjonal ombudsfunksjon som ikke ivaretas av et lokalt ombud, heller enn en koordinerende funksjon som ivaretas av et av de lokale ombudene.

Regjeringen har bestemt at det skal etableres et nasjonalt koordinerende ombud. Det koordinerende ombudet skal forsterke samarbeid mellom alle de 15 lokale ombudene. Målet er at tilbudet blir bedre og likere for pasienter og brukere. Det koordinerende ombudet skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling, samt bidra til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker. Det koordinerende ombudet skal legges permanent til Bergen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.