Senter for Et Aldersvennlig Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

26.11.2020* Nyopprettelse

Navn: Senter for Et Aldersvennlig Norge
Kort navn: Senter for Et Aldersvennlig Norge
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1507 Ålesund
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Om senteret
Arbeidet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Arbeidet er forankret i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn Flere år – flere muligheter og Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet. Nasjonalt program for aldersvennlig Norge er et av fem innsatsområder i reformen Leve hele livet og skal bidra til å konkretisere strategien.

Helsedirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av programmet som fra 2021 ivaretas av Senteret for et aldersvennlig Norge i Ålesund. Senteret er en del av Helsedirektoratet.

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt fagmiljø som arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Senteret er under etablering og lokalisert i Ålesund.

Det er utnevnt er råd som skal bidra til gjennomføring av det programmet for et aldersvennlig Norge. Rådet for et aldersvennlig Norge skal arbeide for å endre holdninger og utløse handlinger knyttet til de ressursene eldre representerer og slik bidra til at Norge blir et mer aldersvennlig samfunn. Rådet er utpekt av regjeringen og består av representanter for sju ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge. Trude Drevland er leder for rådet.

Kilde:
- https://www.aldersvennlig.no/om-oss/
- https://www.aldersvennlig.no/
- Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre, Innst. 43 S (2018-2019) - Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.