Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1991 Ny via omorganisering

Navn: Vernepliktsverket
Kort navn: Vernepliktsverket
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Stortinget har samtykket i at UTSKRIVNINGSVESENET blir nedlagt og at det blir etablert en ny organisasjon - VERNEPLIKTSVERKET - til å stå for vernepliktsforvaltningen med virkning fra 1.1.1991. Verket ble etablert som organisasjon fra 1.1.92. Vernepliktsverket ledes av en setral stab. Verket er felles for alle forsvarsgrener. Har underlagt 7 regionale ledd (vernepliktsforvaltninger) med 18 utskrivningsdistrikter som igjen er delt inn i innrulleringskretser, idet hver kommune utgjør en innrulleringskrets. Jf. St.prp.nr.92 1989-90 Om å skipa Vernepliktsverket.

01.01.2002* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 403 Hamar
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I proposisjonen ble det ut fra en samlet vurdering framholdt at Hamar ville være det beste stedet for Vernepliktsverket. Hamar ble også valgt ut fra fra distriktspolitiske hensyn, og i forhold til hvor andre enheter i Forsvaret skal plasseres.

01.08.2003* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Forsvarsstaben
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.10.2013 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

1. oktober 2013 ble Vernepliktsverket og Forsvarets personelltjenester slått sammen til én avdeling. Navnet på den sammenslåtte avdelingen var Vernepliktsverket frem til 1. januar 2014. Da ble navnet endret til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Målet med sammenslåingen er blant annet å modernisere personellforvaltningen i Forsvaret.
Kilde: wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarets_personell-_og_vernepliktssenter)

01.01.2014* Navneendring

Navn: Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
Kort navn: FPVS

Navnet på den sammenslåtte avdelingen var Vernepliktsverket frem til 1. januar 2014. Da ble navnet endret til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).
Kilde: wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarets_personell-_og_vernepliktssenter)

Det er for øvrig rekrutterings- og klassifiseringsenheter i Harstad, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo og Hamar som har ansvaret for sesjon.
Kilde: STORE NORSKE LEKSIKON (SNL) (https://snl.no/Forsvarets_personell-_og_vernepliktssenter)
______________________________________________

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret. Det innebærer å forvalte vernepliktig personell og ha administrativt og forvaltningsmessig ansvar for ansatte.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.