Klippfiskvrakingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 4 distrikter etatsenheter
1948 4 distrikter etatsenheter
1949 4 distrikter etatsenheter
1950 4 distrikter etatsenheter
1951 4 distrikter etatsenheter
1952 4 distrikter etatsenheter
1953 4 distrikter etatsenheter
1954 4 distrikter etatsenheter
1955 4 distrikter etatsenheter
1956 4 distrikter etatsenheter
1957 4 distrikter etatsenheter
1958 4 distrikter etatsenheter
1959 4 distrikter etatsenheter
1960 4 distrikter etatsenheter
1961 4 distrikter etatsenheter
1962 4 distrikter etatsenheter
1963 4 distrikter etatsenheter
1964 4 distrikter etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.