Saltsildvrakingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 9 distrikter etatsenheter
1948 9 distrikter etatsenheter
1949 10 (est.) distrikter etatsenheter
1950 10 (est.) distrikter etatsenheter
1951 10 (est.) distrikter etatsenheter
1952 10 distrikter etatsenheter
1953 10 distrikter etatsenheter
1954 10 distrikter etatsenheter
1955 10 distrikter etatsenheter
1956 10 distrikter etatsenheter
1957 10 distrikter etatsenheter
1958 10 distrikter etatsenheter
1959 10 (est.) distrikter etatsenheter
1960 10 (est.) distrikter etatsenheter
1961 10 (est.) distrikter etatsenheter
1962 10 (est.) distrikter etatsenheter
1963 1 distrikt etatsenheter
1964 1 distrikt etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.