Samvirkekonsulent

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 2 konsulentkontor etatsenheter
1948 2 konsulentkontor etatsenheter
1949 2 konsulentkontor etatsenheter
1950 2 konsulentkontor etatsenheter
1951 2 konsulentkontor etatsenheter
1952 2 konsulentkontor etatsenheter
1953 2 konsulentkontor etatsenheter
1954 2 konsulentkontor etatsenheter
1955 2 konsulentkontor etatsenheter
1956 2 konsulentkontor etatsenheter
1957 2 konsulentkontor etatsenheter
1958 2 konsulentkontor etatsenheter
1959 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1960 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1961 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1962 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1963 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1964 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1965 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1966 2 (est.) konsulentkontor etatsenheter
1967 1 konsulentkontor etatsenheter
1968 1 konsulentkontor etatsenheter
1969 1 konsulentkontor etatsenheter
1970 1 konsulentkontor etatsenheter
1971 1 konsulentkontor etatsenheter
1972 1 konsulentkontor etatsenheter
1973 1 konsulentkontor etatsenheter
1974 1 konsulentkontor etatsenheter
1975 1 konsulentkontor etatsenheter
1976 1 konsulentkontor etatsenheter
1977 1 konsulentkontor etatsenheter
1978 1 konsulentkontor etatsenheter
1979 1 konsulentkontor etatsenheter
1980 1 konsulentkontor etatsenheter
1981 1 konsulentkontor etatsenheter
1982 1 konsulentkontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.