Havforskningsinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 177 75 252 175 49 224 2 26 28
1991 200 91 291 192 61 253 8 30 38
1992 224 95 319 219 72 291 5 23 28
1993 200 81 281 196 58 254 4 23 27
1994 183 80 263 178 60 238 5 20 25
1995 183 78 261 181 59 240 2 19 21
1996 198 86 284 191 63 254 7 23 30
1997 190 84 274 184 59 243 6 25 31
1998 198 86 284 191 66 257 7 20 27
1999 211 95 306 197 68 265 14 27 41
2000 203 91 294 188 64 252 15 27 42
2001 278 161 439 261 108 369 17 53 70
2002 212 97 309 198 70 268 14 27 41
2003 238 101 339 223 81 304 15 20 35
2004 236 102 338 223 81 304 13 21 34
2005 224 97 321 206 75 281 18 22 40
2006 213 97 310 199 71 270 14 26 40
2007 211 102 313 194 76 270 17 26 43
2008 210 110 320 195 81 276 15 29 44
2009 321 189 510 297 144 441 24 45 69
2010 325 189 514 305 142 447 20 47 67
2011 334 190 524 312 150 462 22 40 62
2012 336 201 537 316 165 481 20 36 56
2013 347 219 566 335 188 523 12 31 43
2014 363 218 581 347 180 527 16 38 54
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1990 43 40 42 43 40 42 39 40
1991 43 39 42 43 39 42 41 39 40
1992 43 39 41 43 39 42 35 38 37
1993 45 41 44 45 43 45 37 36
1994 45 42 44 46 44 45 33 36 36
1995 46 43 45 46 44 45 38 38
1996 46 43 45 46 44 45 43 40 41
1997 46 44 45 46 44 45 52 43 44
1998 46 44 45 46 44 45 53 44 46
1999 46 43 45 46 44 46 38 40 39
2000 47 43 46 47 45 47 42 38 39
2001 44 40 43 44 42 43 42 38 39
2002 47 45 46 47 46 47 43 41 42
2003 47 45 47 48 45 47 41 45 43
2004 48 46 47 48 46 48 42 45 44
2005 49 47 48 50 48 49 42 45 43
2006 50 48 49 50 49 50 47 44 45
2007 51 48 50 51 49 50 49 45 46
2008 52 48 50 52 49 51 51 47 49
2009 48 45 47 48 44 47 51 45 47
2010 49 46 48 48 46 48 54 45 48
2011 48 45 47 48 46 47 49 43 45
2012 49 45 48 49 46 48 52 44 47
2013 49 45 48 49 45 48 51 45 46
2014 49 46 48 49 46 48 48 44 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2011* Består via omorganisering

Havforskningsinstituttet er et forvaltningsorgan knyttet til Fiskeri- og kystdepartementet. Når inneværende funksjonsperiode går ut 31. desember 2010 avvikles instituttets styre. Fra 1. januar 2011 opprettes et faglig råd knyttet til instituttet. Departementet vurderer hvordan dialogen med næring, forvaltning og utdanningsinstitusjoner kan ivaretas i en ny modell.

Kilde: Prop. 1 S Fiskeri- og kystdepartementet (2010-2011) s. 53

01.01.2018* Består via innlemming

1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet (HI) fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.