Fiskeridirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

38 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 The making of a louse - constructing governmental technology for sustainable aquaculture Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Thorvaldsen, Trine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Skjær i sjøen : utvikling av marin verneplan : om hvordan Norge definerer og følger opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur : en studie av en beslutningsprosess Ese, Ann-Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? - En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk. Aasebø, Frank A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Laks og Lov. En studie av tre reguleringsperioder i norsk oppdrettsnæring, 1970 2000, med Mowi og Hydro Seafood som et case. Nordbø, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forvaltning av fisket i havområdene ved Svalbard. Om opprettelsen og utviklingen av et internasjonalt regime. Holand Wahl, Ingveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 En avtale som falt i fisk. En spillteoretisk analyse av fiskeriforhand-lingene mellom Norge og EU ved norsk søknad om EU-medlemskap 1993/94. Silset, Sølvi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fiskeridepartementet - en aktør med ambisjoner på egne vegne? Engen, Richard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Fiskeren og allmenningen; forvaltning og kontroll: Makt og kommunikasjon i kontrollen med fisket i Barentshavet. Hønneland, Geir B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Bakgrunnen for den norske fiskerigrenseutvidelsen i 1961. De norske myndighetenes holdning ti spørsmålet om norsk fiskerigrenseutvidelse i tidsrommet 1957-1961, hvilke hensyn de tok til innen- og utenlandske aktører i sine avveininger om spørsmålet, og h Søndanå, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Fra ressurskontroll til markedstilpasning. Norge, EF og fiskeripolitikken. Bjaarstad, Lill Ann Medina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Opprettelsen av Fiskeridepartementet: en studie av reorganiseringen av den sentrale fiskeriadministrasjonen 1945-1947. Nikolaisen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Medbestemmelse i Fiskeridirektoratet. -Det umuliges kunst. Johannessen, Karl S.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1964 Foran et eget fiskeridepartement. Noen trekk ved Norges Fiskarlags virksomhet i forbindelse med endringer i den offentlige administrasjon. (Magistergradsavh.) Larsen, Stein Ugelvik
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2002 Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer. Ørnsrud, Ingvild
Notat 2001 Implementing Management-by-Objectives-and-Results: The 1996 Financial Management Regulations in Norwegian Central Government Administration. Helgesen, Sture Berg
Notat 2000 Mål- og resultatstyring i praksis. Ørnsrud, Ingvild H.
Notat 1991 Fiskerihistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Christensen, Pål
Rapport 2019 NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll Pedersen, Magnar (leder), Tor Alvik, Henny Irene Bech, Florian Diekert, Hanne Digre, Kine Mari Karlsen, Vårinn Marie Lassesen, Per William Lie, Ørjan Nergaard og Hans Petter Tetmo
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi rapport 2018:12 Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2015 Evaluering av Fiskeridirektoratet Botheim, Ingunn, Harald Nybøen og Janicke Weum
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 Fra fjord til bord Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2001 Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten. Helgesen, Sture Berg
Rapport 2000 Mye fristilling, men lite kontroll. En studie av mål- og resultatstyring gjennom budsjettreformen i staten. Ørnsrud, Ingvild Halland
Rapport 2000 Fiskeridepartementets kommunikasjonsvirksomhet : analyse av relasjonene mellom departementet, dets ytre etater og eksterne brukere. Hansen, Sissel Kristin, Robert Haast og Hege Turnes.
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1994 Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt: forskningsprofil og organisatorisk tilknyting : rapport frå arbeidsgruppe utnemnd av Fiskeridepartementet mai 1994. Prante, Per Henrik
Rapport 1989 Forholdet mellom Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets ytre etater : rapport fra et utvalg nedsatt av Fid og avgitt 31. mai 1989. Fiskeridepartementet.
Tidsskriftsartikkel 2020 Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal