Fiskeridirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1964 Klippfiskvrakingen 303 Enheten ble innlemmet i: Fiskeridirektoratet
31.12.1964 Saltsildvrakingen 303 Enheten ble innlemmet i: Fiskeridirektoratet
31.12.1964 Trankontrollen 303 Enheten ble innlemmet i: Fiskeridirektoratet
31.12.1964 Ferskfiskkontrollen 303 Enheten ble innlemmet i: Fiskeridirektoratet
01.01.1965 Fiskeridirektoratet 203 Innlemmede enheter: Klippfiskvrakingen
01.01.1965 Fiskeridirektoratet 203 Innlemmede enheter: Saltsildvrakingen
01.01.1965 Fiskeridirektoratet 203 Innlemmede enheter: Trankontrollen
01.01.1965 Fiskeridirektoratet 203 Innlemmede enheter: Ferskfiskkontrollen
31.12.1970 Statens institutt for hvalforskning 303 Enheten ble innlemmet i: Fiskeridirektoratet
01.01.1971 Fiskeridirektoratet 203 Innlemmede enheter: Statens institutt for hvalforskning
31.12.1982 Samvirkekonsulent 303 Enheten ble innlemmet i: Fiskeridirektoratet
01.01.1983 Fiskeridirektoratet 203 Innlemmede enheter: Samvirkekonsulent
01.01.1990 Fiskeridirektoratet 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Havforskningsinstituttet
01.01.1990 Havforskningsinstituttet 102 Utskilt fra: Fiskeridirektoratet
01.01.2003 Fiskeridirektoratet 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
01.01.2003 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 102 Utskilt fra: Fiskeridirektoratet
01.01.2004 Fiskeridirektoratet 211 Relaterte enheter: