Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 37 68 105 33 46 79 4 22 26
2005 40 67 107 37 48 85 3 19 22
2006 38 72 110 34 54 88 4 18 22
2007 40 78 118 37 57 94 3 21 24
2008 47 86 133 41 67 108 6 19 25
2009 52 90 142 45 70 115 7 20 27
2010 48 86 134 42 66 108 6 20 26
2011 50 84 134 46 62 108 4 22 26
2012 52 84 136 45 68 113 7 16 23
2013 48 81 129 41 67 108 7 14 21
2014 45 84 129 40 69 109 5 15 20
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2004 40 37 38 40 37 38 38 39
2005 41 38 39 41 38 39 40 39
2006 41 38 39 42 37 39 42 41
2007 41 38 39 41 37 39 41 41
2008 41 39 40 42 38 40 37 41 40
2009 42 40 41 42 39 40 41 44 43
2010 42 41 41 42 41 41 41 42 42
2011 41 42 42 41 42 42 42 42
2012 42 43 42 43 41 42 37 49 45
2013 43 43 43 45 42 43 34 48 43
2014 43 43 43 43 42 42 39 46 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2011* Består via omorganisering

NIFES er et forvaltningsorgan knyttet til Fiskeri- og kystdepartementet. Når inneværende funksjonsperiode går ut 31. desember 2010 avvikles instituttets styre. Fra 1. januar 2011 opprettes et faglig råd knyttet til instituttet. Departementet vurderer hvordan dialogen med næring, forvaltning og utdanningsinstitusjoner kan ivaretas i en ny modell.

Kilde: Prop. 1 S Fiskeri- og kystdepartementet (2010-2011) s. 63

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.