Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003 Ny via utskilling

Navn: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Kort navn: NIFES
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Fiskeridepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1201 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Ernæringsinstituttet ble skilt ut fra Fiskeridirektoratet med virkning fra 1. januar 2003. Instituttet er nå direkte underlagt fiskeridepartementet og har endret navn til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). En viktig grunn til utskillelsen var å få et klarere skille mellom risikovurdering - som skal være en uavhengig vitenskapelig prosess - og forvaltning (tilsyn m.v.) knyttet til sunn og trygg sjømat.
Ledes av et styre som øverste organ.

Om utskillelsen: Se bl.a. St.prp.nr.1 Tl. 11 (2002-2003) og B.innst.S.nr.8 Tl. 1 (2002-2003)
---------------------
Fra 1975 var virksomheten organisert som en avdeling i direktoratet; Avdeling for vitaminundersøkelser. Fra 1975 ble avdelingen omorganisert til Fiskeridirektoratets vitamininstitutt. I 1985 endret enheten navn til Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.
Web: www.nifes.no

01.01.2011* Består via omorganisering

NIFES er et forvaltningsorgan knyttet til Fiskeri- og kystdepartementet. Når inneværende funksjonsperiode går ut 31. desember 2010 avvikles instituttets styre. Fra 1. januar 2011 opprettes et faglig råd knyttet til instituttet. Departementet vurderer hvordan dialogen med næring, forvaltning og utdanningsinstitusjoner kan ivaretas i en ny modell.

Kilde: Prop. 1 S Fiskeri- og kystdepartementet (2010-2011) s. 63

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2017* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet (HI) fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.