Spesialitetskontrollen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1930* Nyopprettelse

Navn: Kontrollaboratoriet for farmasøytiske spesialpreparater
Kort navn: Kontr.lab. for farmas.spes.prep.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiavdeling
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk

Lov av 16. mai 1904 om innførsel av apotekvarer samt handel med gifter og arkana innførte en viss regulering av legemidler og beskyttelse mot useriøse fabrikanter. Lov av 22 juni 1928 om innførsel av apotekvarer samt handel med gifter, farmasøytiske spesialpreparater og en del andre varer, krevde godkjenning av farmasøytiske spesialpreparater. Spesialitetskontrollen ble opprettet i 1930 og hadde som oppgave å føre kontroll med industrielt fremstilte legemidler. En laboratoriesjef sto i spisen for Kontrollaboratoriet for farmasøytiske spesialpreparater. Spesialitetskontrollen ble nedlagt da Statens legemiddelkontroll ble opprettet i 1974.

Spesialitetskontrollens råd besto av sakkyndige innen medisin og apotekvesen. Det var rådgivende for medisinaldirektøren, senere helsedirektøren, som var leder av rådet. Rådet godkjente nye preparater. Det sakkyndige råd ble nedlagt da Spesialitetsnemnda ble opprettet i 1965.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1949* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse

Kontrollaboratoriet for farmasøytiske spesialpreparater flyttes ut av departementet og etableres som frittstående direktorat. (Jfr. Roness1979)

01.01.1957* Navneendring

Navn: Spesialitetskontrollen
Kort navn: Sp.kontr.

31.12.1972* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.