Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1984* Nyopprettelse

Navn: Helseavdelingen
Kort navn: Helseavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1996* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.01.2002 Navneendring

Navn: Helsetjenesteavdelingen (HTA)
Kort navn: HTA

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.10.2004 Navneendring

Navn: Spesialisthelsetjenesteavdelingen
Kort navn: Spesialisthelsetjenesteavdelingen

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.