Budsjett- og økonomiavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2000* Ny via omorganisering

Navn: Budsjett- og økonomiavdelingen
Kort navn: Budsjett- og økonomiavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Enheten rapporterer direkte til departementsråden. Oppgaver overført fra den tidligere Administrasjons- og økonomiavdelingen v/Budsjett- og økonomiseksjonen.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.10.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Budsjett- og økonomiavdelingen samordner arbeid med statsbudsjettet i departementet, koordinerer saker til Riksrevisjonen og har et overordnet ansvar for økonomiforvaltningen i departementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.