Seksjon for ernæring og mattrygghet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001* Nyopprettelse

Navn: Seksjon for ernæring og mattrygghet
Kort navn: Seksjon for ernæring og mattrygghet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.01.2010* Navneendring

Navn: Seksjon for ernæring og mattrygghet
Kort navn: Seksj. for ernæring / mattrygghet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.