Direktoratet for arbeidsløshetstrygd

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1947 Direktoratet for arbeidsløshetstrygd 303 Enheten ble innlemmet i: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.01.1948 Aetat - Arbeidsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Direktoratet for arbeidsløshetstrygd