Statens institutt for folkehelse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1929* Nyopprettelse

Navn: Statens institutt for folkehelse
Kort navn: Folkehelsa
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statens institutt for folkehelse ble grunnlagt i en tid da smittsomme sykdommer var et stort problem. Forløperen - Medicinalstyrelsens Laboratorier - hadde eksistert siden 1916, og i 1919 vedtok Stortinget opprettelse av Statens institutt for folkehelse. Det gikk enda 10 år før instituttet ble etablert i 1929. En donasjon fra Rockefeller Foundation ga økonomi for oppføring av det første bygget i Geitmyrsveien. 1990 ble forkortelsen SIFF byttet ut med dagens kortform Folkehelsa.
Kilde: www.folkehelsa.no - www.fhi.no

31.12.2001 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Fra 1. januar 2002 ble store deler av Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) og Statens helseundersøkelser (SHUS) slått sammen til et nytt institutt - Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.