Statens institutt for folkehelse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Reorganisering - instrument eller trend? Reorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen 2001 Belck-Olsen, Ingvild Gjerstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Reorganisering. Instrumentell, kulturell eller mytepreget handling : en studie av en reorganiseringsprosess ved Statens Institutt for Folkehelse. Lassen, Helene Marie
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 1997 NOU 1997: 26 Tilgang til helseregistre Bjørn Henrichsen (leder), Elin Anglevik Jan Vilhelm Bakke Truls Bjerklund Johansen Eystein Glattre, Sidsel Graff-Iversen, Asbjørn Haugsbø, Ola Kindseth, Per Magnus, Dag S. Thelle, Grethe S. Tell, Johan-Kristian Tønder, Øyvind Christensen, Dag Kiberg
Rapport 1996 Folkehelsa - faglig frihet og administrativ avhengighet : en evaluering av organisering og samhandling mellom Folkehelsa og Sosial- og helsedepartementet, sentrale samarbeidspartnere og brukere Paulsrud, Astrid og Engh, Øyvind.