Fylkeslege

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 672 143 815 663 121 784 9 22 31
1981 746 170 916 735 137 872 11 33 44
1982 868 209 1077 849 171 1020 19 38 57
1983 927 231 1158 900 181 1081 27 50 77
1984 96 170 266 91 132 223 5 38 43
1985 97 181 278 94 143 237 3 38 41
1986 95 193 288 90 143 233 5 50 55
1987 98 196 294 93 151 244 5 45 50
1988 93 185 278 87 138 225 6 47 53
1989 96 201 297 92 159 251 4 42 46
1990 91 186 277 87 144 231 4 42 46
1991 94 193 287 91 151 242 3 42 45
1992 98 193 291 87 142 229 11 51 62
1993 95 200 295 86 159 245 9 41 50
1994 100 197 297 86 149 235 14 48 62
1995 108 199 307 97 152 249 11 47 58
1996 102 206 308 88 154 242 14 52 66
1997 103 216 319 86 159 245 17 57 74
1998 104 229 333 88 163 251 16 66 82
1999 113 222 335 96 174 270 17 48 65
2000 115 234 349 94 180 274 21 54 75
2001 116 205 321 87 151 238 29 54 83
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 42 39 39 42 39 39 45 43
1981 39 41 39 39 40 39 37 42 41
1982 38 39 38 38 39 38 37 39 38
1983 38 38 38 38 39 38 34 37 36
1984 46 46 46 46 47 47 48 41 41
1985 46 45 46 46 46 46 42 42
1986 47 45 46 47 46 46 50 42 42
1987 47 45 45 47 45 46 46 43 43
1988 47 45 46 47 46 46 51 42 43
1989 47 45 45 47 45 46 44 44
1990 48 46 46 48 46 47 45 45
1991 47 46 46 48 46 47 44 44
1992 48 45 46 48 46 47 44 44 44
1993 48 46 47 48 46 47 45 46 46
1994 47 47 47 47 48 48 47 45 45
1995 47 46 46 47 46 46 48 45 46
1996 49 46 47 49 46 47 49 45 45
1997 48 46 47 48 46 47 50 45 46
1998 49 45 46 48 45 46 51 44 45
1999 47 45 46 46 45 46 53 45 47
2000 48 46 47 47 46 46 51 48 48
2001 49 48 48 48 48 48 52 48 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1919* Navneendring

Navn: Fylkeslege
Kort navn: Fylkeslege

Fra 1919 endret amtslegeordningen navn til fylkeslege

01.01.1984* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Distriktslegetjenesten

Da distriktslegestillingene ble opphevet i 1984 i forbindelse med kommunehelselovens iverksettelse, overtok fylkeslegen en del statlige tilsynsoppgaver.

Distriktslegetjenesten hadde i 1983 til sammen 936 ansatte fordelt på 835 menn og 101 kvinner. Dette utgjorde 914,8 årsverk fordelt på 813 for menn og 80 for kvinner.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.