Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 4 14 10 4 14
1981 10 4 14 10 4 14
1982 9 5 14 9 5 14
1983 9 5 14 9 5 14
1984 9 5 14 9 5 14
1985 9 5 14 9 5 14
1986 10 5 15 10 5 15
1987 10 7 17 10 7 17
1988 10 3 13 10 3 13
1989 9 3 12 9 3 12
1990 9 4 13 9 4 13
1991 10 7 17 10 5 15 2 2
1992 11 7 18 11 6 17 1 1
1993 12 7 19 12 6 18 1 1
1994 12 8 20 12 6 18 2 2
1995 10 9 19 9 7 16 1 2 3
1996 11 9 20 10 6 16 1 3 4
1997 10 11 21 9 8 17 1 3 4
1998 9 10 19 8 6 14 1 4 5
1999 8 11 19 6 8 14 2 3 5
2000 9 8 17 7 6 13 2 2 4
2001 10 13 23 10 11 21 2 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 43 43 43
1981 44 44 44 44
1982 47 42 45 47 42 45
1983 48 43 46 48 43 46
1984 49 44 47 49 44 47
1985 50 45 48 50 45 48
1986 49 47 48 49 47 48
1987 50 42 47 50 42 47
1988 51 50 51 50
1989 53 51 53 51
1990 51 46 51 46
1991 49 33 42 49 29 42
1992 50 31 43 50 29 43
1993 47 34 42 47 32 42
1994 50 36 44 50 33 44
1995 50 36 43 51 34 44
1996 52 34 44 51 31 43
1997 49 39 44 48 38 43
1998 50 39 44 49 38 44 43
1999 51 38 44 50 37 43 47
2000 50 43 46 47 43 45
2001 45 42 43 45 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1995* Navneendring

Navn: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA)
Kort navn: SIFA

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.