Det Norske Radiumhospital og Institutt for kreftforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 196 974 1170 193 711 904 3 263 266
1981 213 1003 1216 203 705 908 10 298 308
1982 216 983 1199 206 670 876 10 313 323
1983 230 979 1209 216 657 873 14 322 336
1984 210 976 1186 203 660 863 7 316 323
1985 217 987 1204 209 667 876 8 320 328
1986 204 1018 1222 193 687 880 11 331 342
1987 217 987 1204 206 663 869 11 324 335
1988 214 976 1190 203 659 862 11 317 328
1989 229 1002 1231 218 694 912 11 308 319
1990 220 1031 1251 207 700 907 13 331 344
1991 228 1045 1273 216 678 894 12 367 379
1992 233 1032 1265 221 662 883 12 370 382
1993 241 1039 1280 229 678 907 12 361 373
1994 251 1037 1288 238 661 899 13 376 389
1995 251 1043 1294 233 678 911 18 365 383
1996 252 1069 1321 240 713 953 12 356 368
1997 282 1095 1377 270 718 988 12 377 389
1998 287 1115 1402 273 718 991 14 397 411
1999 320 1136 1456 306 747 1053 14 389 403
2000 329 1161 1490 309 765 1074 20 396 416
2001 353 1215 1568 324 795 1119 29 420 449
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 36 37 39 33 35 45 44
1981 39 36 37 39 33 35 29 44 44
1982 39 38 38 40 34 36 30 45 44
1983 39 38 38 40 35 36 28 44 44
1984 40 38 39 41 35 37 27 45 45
1985 41 38 39 42 35 37 30 45 44
1986 41 38 39 42 35 36 28 45 44
1987 42 39 39 42 35 37 34 46 45
1988 43 39 40 43 36 38 32 46 45
1989 42 39 40 42 36 37 40 46 46
1990 43 39 40 43 37 38 33 45 45
1991 42 39 40 42 37 39 33 44 43
1992 42 40 41 43 38 39 35 44 44
1993 42 40 41 42 39 39 31 44 44
1994 42 41 41 42 39 40 34 44 44
1995 42 41 42 43 40 40 36 44 44
1996 43 41 41 43 39 40 35 44 44
1997 43 41 41 43 39 40 40 44 44
1998 42 41 41 43 40 40 39 43 43
1999 42 41 41 42 39 40 34 44 44
2000 42 41 41 42 40 40 38 44 43
2001 42 41 41 42 40 41 38 43 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1974* Navneendring

Navn: Det Norske Radiumhospital og Institutt for kreftforskning
Kort navn: Det Norske Radiumhospital og Institutt for kreftforskning

Norsk Hydros Institutt for kreftforskning (NHIK) ble fra 1974 administrativt samordnet med Det Norske Radiumhospital

01.01.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)

Rikshospitalet og Radiumhospitalet er nettobudsjettert fra budsjetterminen 1999 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2002 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Helse Sør RHF

Går inn under Helse Sør RHF i forbindelse med sykehusreformen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.