Det Norske Radiumhospital og Institutt for kreftforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1932* Nyopprettelse

Navn: Det Norske Radiumhospital
Kort navn: Det Norske Radiumhospital
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Sykehuset ble innviet som landets første spesialsykehus for kreft av Kong Haakon VII i 1932, etter en større innsamlingskampanje. Den gangen var det et lite hospital for strålebehandling av kreft med plass til 71 senger. Kapasiteten ble imidlertid fort sprengt. En rekke innsamlingsaksjoner ble dermed iverksatt, og i kjølvannet av disse, flere utvidelser og moderniseringer. I 1954 stod Institutt for kreftforskning ferdig, og fire år senere ble hospitalet utvidet til 310 senger. Senere fulgte utvidelser og moderniseringer både i 1961 og i 1977.

01.01.1974* Navneendring

Navn: Det Norske Radiumhospital og Institutt for kreftforskning
Kort navn: Det Norske Radiumhospital og Institutt for kreftforskning

Norsk Hydros Institutt for kreftforskning (NHIK) ble fra 1974 administrativt samordnet med Det Norske Radiumhospital

01.01.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)

Rikshospitalet og Radiumhospitalet er nettobudsjettert fra budsjetterminen 1999 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2002 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Helse Sør RHF

Går inn under Helse Sør RHF i forbindelse med sykehusreformen

01.01.2002* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Skrives ut av databasen da virksomheten nå inngår som Helseforetak under Helse Sør RHF.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.