Barnesykehus

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Barnesykehus
Kort navn: Barnesykehus
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Barnesykehus
NB: Omtales første gang i Statskalenderen på begynnelsen av 1980-tallet.Geilomo barnesykehus.
Åpnet 3.7.1937 som Geilomo barnestue. Grunnlagt som en konsekvens av at det lenge hadde vært kjent at astmatikere har god nytte av opphold i fjelluft; allerede så tidlige som i 30 årene kom barn fra Bergensormådet til Geilo for rekreasjon.Statlig tilknytning er usikker; virksomheten er eid av Norsk Astma- og allergiforbund - finansiert og drevet av staten.


Barnesykehuset i Hokksund. Etablert i 1959 som privat institusjon eid og drevet av fru Randi Ramstad.
Landsdekkende spesialsykehus for barn med alvorlige funksjonshemninger. Statlig
driftsovertakelse og finansiering fra 1988 (pasienter legges inn via Rikshospitalet). Den statlige driften ved Hokksund barnesykehus ble avviklet 1.6.1998


Voksentoppen - senter for astma og allergi. Voksentoppen er et spesialsykehus for barn og unge med alvorlig allergi, astma og andre kroniske lungsykdommer, eksem og fødemiddelintoleranser.

01.01.2002 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Helse Sør RHF

Går inn under Helse Sør RHF i forbindelse med sykehusreformen

01.01.2002* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Skrives ut av databasen da virksomheten nå inngår som Helseforetak under Helse Sør RHF.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.