DELTAsenteret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1995* Nyopprettelse

Navn: DELTAsenteret
Kort navn: DELTAsenteret
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

NB: Usikkert etableringstidspunkt…
Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten er i hovedsak konsentrert om områdene transport, bygninger og uteområder, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, opplæring og arbeid. Et åpent og tilgjengelig samfunn må planlegges ut fra prinsippene om universell utforming. Deltasenterets visjon er deltakelse og tilgjengelighet for alle. Målet er at funksjonshemmede på lik linje med andre aktivt kan delta i samfunnet. Senteret ledes av et styre.
Internett: www.deltasenteret.no

01.04.2001* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

DELTAsenteret organiseres som en avdeling i Etat for rådssekretariat m.v. fra april 2001, se bl.a. St.prp. nr. 22 (2001-2002), Innst. S. nr. 57 (2001-2002)

31.12.2001 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Enheten inngår i det nye Sosial- og helsedirektoratet under Divisjon for forebygging; Avdeling for levekår.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.