Folkehelseinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.2001 Statens institutt for folkehelse 306 Sammenslått inn i: Folkehelseinstituttet
31.12.2001 Statens helseundersøkelser 306 Sammenslått inn i: Folkehelseinstituttet
01.01.2002 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Folkehelseinstituttet
01.01.2002 Folkehelseinstituttet 106 Sammenslått av: Statens institutt for folkehelse
01.01.2002 Folkehelseinstituttet 106 Sammenslått av: Statens helseundersøkelser
31.12.2002 Statens rettstoksikologiske institutt 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
01.01.2003 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Statens rettstoksikologiske institutt
31.12.2015 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
31.12.2015 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
31.12.2015 Statens institutt for rusmiddelforskning 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
01.01.2016 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Statens institutt for rusmiddelforskning
01.01.2016 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet
01.01.2016 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
01.06.2016 Folkehelseinstituttet 211 Relaterte enheter: Norsk Helsenett SF
01.06.2016 Norsk Helsenett SF 211 Relaterte enheter: Folkehelseinstituttet