Helsedirektoratet sentralt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

31 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Meningsmålingsdemokratiet Norske direktoraters bruk av meningsmålinger 2016-2019. Stavrum, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Operasjonell nasjonal samordning og koordinering av den operative innsatsen Løberg, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Omdømmehåndtering i offentlig kontekst - En studie av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Bjerkreim, Kristina Stensholt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Organisering av legemiddelberedskap i totalforsvaret: forberedt på det verste Gundersen, Preben Thaur
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Opprettelsen av Direktoratet for e-helse. Hierarkisk styring, gradvis behov eller ønske om legitimitet? Støa, Irene Allison
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samordning uten sikkerhetsnett - Samordning rundt Nødnett i Norge Hansen, Jan-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Innføring av elektronisk samhandling i det norske helsevesenet og erfaringer knyttet til overgangen fra faks til elektroniske meldinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Rønningen, Marte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Faren fremfor varen- eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd Andersen, Charlotte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Påvirkning gjennom medvirkning? : En studie av Helsedirektoratets arbeid med EUs politikk Søetorp, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Reorganisering - instrument eller trend? Reorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen 2001 Belck-Olsen, Ingvild Gjerstad
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 Innovasjon i offentlig sektor - både helhet og mangfold Inger Johanne Sundby og Ellen Strålberg
Rapport 2015 NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2012 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv (leder), Ragnar Line Auglend, Laila Bokhari, Einar Skaarseth Enger, Stefan Gerkman, Torgeir Hagen, Hanne Bech Hansen, Guri Hjeltnes, Linda Motrøen Paulsen, Karin Straume
Rapport 2011 NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern Kari Paulsrud (leder), Nadia Ansar, Marit Bjartveit, Marius Emberland, Børre Oscar Bilset Gundersen, Unn Hammervold, Anne Grethe Klunderud, Tor Kolden, Mette Yvonne Larsen, Ståle Luther, Hege Orefellen, Harald Sunde, Ingunn Sætervadet, Bjørn Henning Østenstad, Trond Fjetland Aarre
Rapport 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden Bjørn Arild Gram (leder), Jan Fridthjof Bernt, Kirsti Kolle Grøndahl, Inger Lise Skog Hansen, Øystein Johannesen, Martin Mæland, Viggo Nordvik, Roar Stangnes, Lene Vågslid, Inger Østensjø
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Statlig styring av kommunene. Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Ellen Rønning Arnesen, Annemor Kalleberg, Eivor Bremer Nebben, Ingunn Botheim
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Rapport 2008 Nødnett – evaluering av prosjektorganiseringen. Inger Johanne Sundby, Anette Kristiansen, Per Kristian Aamundstad
Rapport 2007 RELIS – vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell Dag Solumsmoen og Gudrun Vik
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2004 Tydeliggjøring av et direktorat Wærness, Marit Stadler og Hansen, Freddy
Rapport 2002 Stor omstilling på kort tid Botheim, Ingunn og Solumsmoen, Dag
Tidsskriftsartikkel 2017 Inter- og intraorganisatorisk samordning: Lærdommer fra strategien «Bolig for velferd» Gressgård, Leif Jarle, Hansen, Kåre og Nesheim, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2014 Strategic management thinking and practice in the public sector: A strategic planning for all seasons? Johnsen, Åge