Helsedirektoratet sentralt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.2001 DELTAsenteret 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Rådet for funksjonshemmede 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Statens eldreråd 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Statens tobakkskaderåd 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Rusmiddeldirektoratet 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Giftinformasjonssentralen 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver (ER) 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Nasjonalt råd for spesialutdanning av leger og legefordeling (NR) 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Avdeling for sjelden funksjonshemninger 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2002 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Statens helsetilsyn
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver (ER)
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Avdeling for sjelden funksjonshemninger
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Nasjonalt råd for spesialutdanning av leger og legefordeling (NR)
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Rusmiddeldirektoratet
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Statens tobakkskaderåd
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Giftinformasjonssentralen
31.12.2003 HELTEF - Stiftelsen for helsetjenesteforskning 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2004 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
01.01.2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 111 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.04.2008 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.04.2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2009 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
01.01.2009 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.01.2009 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: NAV - Spesialenheter
01.01.2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2009 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 111 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
21.12.2011 KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS 303 Enheten ble innlemmet i: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2012 Helsedirektoratet sentralt 203 Innlemmede enheter: KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS
31.12.2015 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 303 Enheten ble innlemmet i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2015 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 303 Enheten ble innlemmet i: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 203 Innlemmede enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 203 Innlemmede enheter: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Direktoratet for e-helse
01.01.2016 Direktoratet for e-helse 102 Utskilt fra: Helsedirektoratet sentralt
01.06.2016 Norsk Helsenett SF 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.06.2016 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Norsk Helsenett SF