RADFORSK

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1987* Nyopprettelse

Navn: Radiumhospitalets Forskningsstiftelse
Kort navn: RadForsk
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Radiumhospitalets Forskningsstiftelse (RadForsk) ble stiftet i 1986 av Det norske radiumhospital HF (Dnr HF ) Helse og Sosialdepartementet. RFs formål er å aktivt arbeide for å fremme kreftforskningen ved Dnr HF og Institutt for kreftforskning. RF skal gjennom sitt arbeid bidra til å styrke det faglige forskningsmiljø ved institusjonen og utbygge samarbeidet med næringslivet. I tillegg til formidling av oppdrags og samarbeidsforskning, er RFs oppgave å drive innovasjon og næringsutvikling basert på forskningsresultater ved Dnr HF og Institutt for kreftforskning.

Kilde: Radiumhospitalets Forskningsstiftelse sin hjemmeside: www.radforsk.no

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2017* Navneendring

Navn: RADFORSK
Kort navn: RADFORSK

I 2017 endret stiftelsen navn til RADFORSK.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.