Aetat - Arbeidsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1947 Direktoratet for arbeidsløshetstrygd 303 Enheten ble innlemmet i: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.01.1948 Aetat - Arbeidsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Direktoratet for arbeidsløshetstrygd
31.12.1971 Ordresentralen for yrkesvalghemmede 303 Enheten ble innlemmet i: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.01.1972 Aetat - Arbeidsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Ordresentralen for yrkesvalghemmede
31.03.1992 Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene 311 Relaterte enheter: Aetat - Arbeidsdirektoratet
30.06.2006 Aetat - Arbeidsdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.07.2006 NAV - Spesialenheter 111 Relaterte enheter: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.07.2006 NAV IKT 111 Relaterte enheter: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.07.2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet 106 Sammenslått av: Aetat - Arbeidsdirektoratet