Pensjonstrygden for sjømenn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 34 21 55 34 21 55
1981 32 23 55 32 23 55
1982 32 24 56 32 24 56
1983 32 24 56 32 21 53 3 3
1984 31 24 55 31 23 54 1 1
1985 30 21 51 29 21 50 1 1
1986 29 20 49 28 19 47 1 1 2
1987 28 18 46 28 18 46
1988 29 16 45 29 16 45
1989 31 28 59 31 28 59
1990 29 28 57 29 28 57
1991 27 26 53 27 25 52 1 1
1992 24 25 49 24 24 48 1 1
1993 22 29 51 22 26 48 3 3
1994 23 29 52 23 28 51 1 1
1995 24 31 55 23 29 52 1 2 3
1996 21 36 57 20 34 54 1 2 3
1997 21 30 51 21 29 50 1 1
1998 21 25 46 21 24 45 1 1
1999 19 25 44 19 24 43 1 1
2000 20 26 46 20 23 43 3 3
2001 20 27 47 19 22 41 1 5 6
2002 19 28 47 18 22 40 1 6 7
2003 19 25 44 17 21 38 2 4 6
2004 21 26 47 20 22 42 1 4 5
2005 18 23 41 17 20 37 1 3 4
2006 17 21 38 16 18 34 1 3 4
2007 17 19 36 15 15 30 2 4 6
2008 18 18 36 16 15 31 2 3 5
2009 17 22 39 15 20 35 2 2 4
2010 16 23 39 15 21 36 1 2 3
2011 15 21 36 14 20 34 1 1 2
2012 13 22 35 12 21 33 1 1 2
2013 13 22 35 12 21 33 1 1 2
2014 7 19 26 7 17 24 2 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 38 41 42 38 41
1981 42 39 41 42 39 41
1982 42 40 41 42 40 41
1983 43 42 43 43 41 42
1984 43 41 42 43 40 42
1985 44 40 43 45 40 43
1986 45 42 44 46 42 44
1987 47 44 46 47 44 46
1988 48 45 47 48 45 47
1989 46 43 45 46 43 45
1990 47 44 45 47 44 45
1991 46 45 46 46 45 46
1992 46 47 46 46 47 46
1993 47 48 48 47 50 48
1994 46 50 48 46 49 48
1995 48 51 49 47 50 49
1996 47 50 49 48 50 49
1997 48 49 49 48 49 48
1998 49 50 49 49 49 49
1999 51 51 51 51 51 51
2000 51 52 51 51 51 51
2001 51 52 51 52 53 52 48 46
2002 53 54 54 54 55 55 51 49
2003 54 53 54 55 54 55 47
2004 51 52 52 52 52 52 50
2005 56 55 55 57 55 56
2006 57 55 56 58 55 56
2007 57 56 56 57 55 56 59
2008 56 56 56 57 56 56 56
2009 56 55 56 57 55 56
2010 54 56 56 55 56 55
2011 54 54 54 55 54 54
2012 54 53 53 54 52 53
2013 55 52 53 55 52 53
2014 53 53 53 53 53 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2002* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Veiledningskontoret for krigsrammede etter andre verdenskrig

Veiledningskontoret for krigsrammede etter andre verdenskrig legges til Pensjonstrygden for sjømenn

Veiledningskontoret for krigsrammede etter 2. verdenskrig ble opprettet av Sosialdepartementet fra 1. januar 2002. Opprettelsen var en følge av at Nasjonalhjelpen for Krigens Ofre ble nedlagt ved utgangen av 2001. Den nye Veiledningskontoret ble administrativt underlagt Pensjonstrygden for sjømenn og bemannet med tidligere ansatte i Nasjonalhjelpens Oslokontor. Veiledningskontoret mottok driftsmidler fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hensikten med kontoret var å yte bistand med råd og veiledning til krigsrammede, herunder henvisning til rett instans. Det ble forutsatt at kontoret skulle bestå i fem år idet det neppe ville være behov for et slikt kontor i lengre tid. I slutten av 2003 overtok Veiledningskontoret gjenstående bistandsarbeid med den tyske slaveerstatningsordningen fra Norsk Fangeregister. Denne ordningen som har vært administrert av International Organisation for Migration (IOM) i Geneve, ble også avviklet pr. 31.12.2006. Henvendelser vedrørende folketrygden kan rettes til de lokale kontor for NAV Drift og utvikling, Seksjon pensjon og ytelse. Krigspensjoneringen (det tidligere Rikstrygdeverket). Henvendelser vedrørende folketrygden kan rettes til de lokale kontorene for NAV trygd (tidligere lokale trygdekontor).

Kilde: Arkivportalen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.