Pensjonstrygden for sjømenn

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

7 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 1999 Folketrygd og befolkningsutvikling. Eide, Sten Arve
Notat 1996 Folketrygden som institusjonell reform. Steigum, Erling jr.
Rapport 2014 NOU 2014: 17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs Sissel Rødevand (leder), Tor Arnulf Andersen, Hege-Merethe Bengtsson, Bjørg Borger, Hege Bunkholt Elstrand, Jacob Hanssen, Lars Fjell Hansson, Siri Hatland, Jon M. Hippe, Gro Losvik, Birger Mordt, Hilde Olsen, Øyvind Olsen, Pål Tangen, Klaus Værnø
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 1999 NOU 1999: 6 Sjømannspensjon Sverre Bjørnstad leder Jone Engh Lars S. Keim Erling Kristiansen Egil Langseth Edith Midelfart Rune Mjøs Arnljot Muren Karl A. Olsen Årstein Risan Aase Rokvam Karl Seip Lars R. Bærøe Magne Olsen