Statens edruskapsdirektorat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

27.05.1968 Ny via omorganisering

Navn: Statens edruskapsdirektorat
Kort navn: St. edru.dir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301
Relaterte enheter:

Statens edruskapsdirektorat ble opprettet ved omorganisering 1. januar 1969 (St. prp. Nr. 118 (1966-67). Direktoratet overtok oppgaver fra Statens edruskapsråd og en del av oppgavene som hadde ligget til Landsrådet for edruelighetsundervisning (opprettet 1902).
Det ble opprettet et styre i spissen for organet, Kongen oppnevnte medlemmene. En direktør hadde den daglige ledelse. Videre fikk direktoratet et representantskap og et faglig utvalg. Det siste var et rådgivende organ i undervisningsspørsmål.

Kilde: Arkivportalen.no

Se også. Lægreid og Roness 1983;158.

16.06.1988 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Statens edruskapsdirektorat blir slått sammen med sekretariatet for Sentralrådet for narkotikaproblemer til Rusmiddeldirektoratet; jf. kgl.res. 17. juni 1988.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.