Statens legemiddelkontroll

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Nasjonale legemiddelsregimer for fall. En komparativ studie av nordiske legemiddelregimers europatilpasning. Dyrdal, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Statlig legemiddelkontroll - offentlig markedsregulering. Falkum, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Interesser og informasjon - organisering av informasjonsstrømmer som forklaringsvarieabel og virkemiddel på legemiddelområdet. Jensen, Thor Øyvind
Notat 2004 Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige. Dyrdal, Morten
Notat 2004 Legemiddeltisyn og europeisering. Dyrdal, Morten
Notat 2003 Pris- og avanseregulering i legemiddelmarkedet En prinsipiell diskusjon og vurdering av den norske modellen. Brekke, Kurt R. og Odd Rune Straume.
Rapport 2000 Forslag til overføring av legemiddelfunksjoner i helsetilsynet til den nye legemiddeletaten : rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Sosial- og helsedepartementet, Statens helsetilsyn, Statens legemiddelkontroll og representanter fra de ansattes organisasjoner.
Rapport 1988 Medisinalvesenets sentraladministrasjon 1809-1940 ; Helsevesenet 1940-1983 ; Landbruksdepartementet 1940-1983 : administrasjonshistoriske oversikter.