Statens legemiddelkontroll

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1972 Spesialitetskontrollen 306 Sammenslått inn i: Statens legemiddelkontroll
31.12.1972 Statens farmakopelabaratorium 306 Sammenslått inn i: Statens legemiddelkontroll
01.01.1973 Statens legemiddelkontroll 106 Sammenslått av: Spesialitetskontrollen
01.01.1973 Statens legemiddelkontroll 106 Sammenslått av: Statens farmakopelabaratorium
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Statens legemiddelverk
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.01.2001 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll
01.01.2001 Statens legemiddelverk 111 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll