Bioteknologirådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.03.1991 Nyopprettelse

Navn: Bioteknologinemnda
Kort navn: Bioteknologinemnda
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Nyopprettet enhet v/kgl. res. av 15. mars 1991.Bioteknologinemnda er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som særlig skal vurdere og drøfte prinsipielle eller generelle spørsmål knyttet til bioteknologi og genteknologi, herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.06.2014 Navneendring

Navn: Bioteknologirådet
Kort navn: Bioteknologirådet

Bioteknologinemnda endrer navn til Bioteknologirådet 1. juni 2014.

Om rådet pr. juni 2014:
Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er oppnevnt av regjeringen, første gang i 1991, så i 1998, 2000, 2004, 2008 og sist i desember 2013. Det nåværende Bioteknologirådet er oppnevnt for en fireårsperiode og har 15 medlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg innkalles observatører fra sju departmenter til møtene.

01.01.2021* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 4601 Bergen

28.05.2019: Bioteknologirådets sekretariat flyttes til Bergen

I mai 2019 kom avgjørelsen fra regjeringen om å flytte Bioteknologirådets sekretariat fra Oslo til Bergen innen 1. januar 2021.

Beslutningen om å flytte sekretariatet er i tråd med regjeringens ønske om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo for å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet.

- En lokalisering i Bergen vil gi sekretariatet nærhet til viktige fag,- utdannings-, og forskningsmiljøer. Jeg håper at de dyktige ansatte ønsker å bli med til Bergen og fortsette det viktige arbeidet der, sier helseminister Bent Høie.

Kilde: regjeringen.no - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bioteknologiradets-sekretariat-flyttes-til-bergen/id2646502/

Bioteknologirådet på plass i Bergen
Halvannet år siden flyttingen ble vedtatt, har Bioteknologirådet nå låst døren på Oslokontoret for siste gang. Hele sekretariatet er nå lokalisert i Bergen.
Nyhetsartikkel, Bioteknologirådet, 15.1.2021
https://www.bioteknologiradet.no/2021/01/bioteknologiradet-pa-plass-i-bergen/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.