Administrasjonsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1972* Nyopprettelse

Navn: Den almindelige avdeling
Kort navn: Den alm. avd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301

01.01.1976* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Jfr. St.prp.nr. 1. 1975/76, kap. 1300, side 30 kan denne endringen betraktes som en sammenslåing. Men det er Administrasjonsavdelingen som opphører, og Den almindelige avdeling som vedvarer, derfor betraktes endringsprosessen her som en innlemming av Adm.avd. i Den alm. avd.

01.01.1978* Navneendring

Navn: Administrasjonsavdelingen
Kort navn: Adm.avd.

31.12.1991* Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.