Statens havarikommisjon for transport

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2000 9 1 10 7 1 8 2 2
2001 9 3 12 7 2 9 2 1 3
2002 13 5 18 11 3 14 2 2 4
2003 13 6 19 11 4 15 2 2 4
2004 12 7 19 10 4 14 2 3 5
2005 18 9 27 15 7 22 3 2 5
2006 20 8 28 18 7 25 2 1 3
2007 18 10 28 15 7 22 3 3 6
2008 25 10 35 21 9 30 4 1 5
2009 23 12 35 21 10 31 2 2 4
2010 28 12 40 27 11 38 1 1 2
2011 29 13 42 28 12 40 1 1 2
2012 28 15 43 28 14 42 1 1
2013 26 14 40 25 13 38 1 1 2
2014 30 16 46 30 14 44 2 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2000 54 53 53 52
2001 55 51 54 51
2002 53 42 50 51 50
2003 53 42 49 51 48
2004 49 43 46 46 45 52
2005 47 42 45 43 43 43 54
2006 47 42 46 45 43 44
2007 49 42 46 46 44 45 51
2008 50 43 48 47 43 46 60
2009 48 44 46 47 45 47
2010 48 45 47 47 45 46
2011 49 46 48 48 46 48
2012 47 44 46 47 42 46
2013 48 45 47 48 44 47
2014 49 45 48 49 45 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1989 Navneendring

Navn: Havarikommisjonen for sivil luftfart
Kort navn: HSL

01.07.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Regjeringen besluttet i statsråd 19.3.1999 at Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) skulle etableres som et eget forvaltningsorgan fra 1. juli 1999. Fram til endringen var kommisjonen i administrativ sammenheng en enhet i Samferdselsdepartementet, men i alle faglige spørsmål frittstående. HSL har ansvar for undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser. Formålet med undersøkelsene er å avdekke årsakene til ulykker og hendelser, og komme med tilrådinger for å bedre flysikkerheten. Undersøkelsene har ikke til hensikt å fordele skyld eller ansvar.
Internett: www.aaib-n.org

01.07.1999* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 231 Skedsmo

Var tidligere en del av Samferdselsdepartementet

01.07.2002* Navneendring

Navn: Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Kort navn: HSLB

Fra 1. juli 2002 har HSLB fått utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i jernbanesektoren.

01.09.2005 Navneendring

Navn: Statens havarikommisjon for transport
Kort navn: SHT

Fra 1. september 2005 endret HSLB navn til Statens havarikommisjon for transport (SHT). Fra samme tidspunkt er også visse veitrafikkulykker- og uhell gjenstand for undersøkelser i Statens havarikommisjon for transport.

01.07.2008 Består via omorganisering

Fra 1.7.2008 utvides kommisjonens ansvarsområde til også å omfatte transport- og arbeidsulykker innenfor sjøtransportsektoren.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.