Statens havarikommisjon for transport

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1981* Nyopprettelse

Navn: Flyhavarikommisjonens sekretariat
Kort navn: Flyhavarikommisjonen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiavdeling
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1989 Navneendring

Navn: Havarikommisjonen for sivil luftfart
Kort navn: HSL

01.07.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regjeringen besluttet i statsråd 19.3.1999 at Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) skulle etableres som et eget forvaltningsorgan fra 1. juli 1999. Fram til endringen var kommisjonen i administrativ sammenheng en enhet i Samferdselsdepartementet, men i alle faglige spørsmål frittstående. HSL har ansvar for undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser. Formålet med undersøkelsene er å avdekke årsakene til ulykker og hendelser, og komme med tilrådinger for å bedre flysikkerheten. Undersøkelsene har ikke til hensikt å fordele skyld eller ansvar.
Internett: www.aaib-n.org

01.07.1999* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 231 Skedsmo

Var tidligere en del av Samferdselsdepartementet

01.07.2002* Navneendring

Navn: Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Kort navn: HSLB

Fra 1. juli 2002 har HSLB fått utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i jernbanesektoren.

01.09.2005 Navneendring

Navn: Statens havarikommisjon for transport
Kort navn: SHT

Fra 1. september 2005 endret HSLB navn til Statens havarikommisjon for transport (SHT). Fra samme tidspunkt er også visse veitrafikkulykker- og uhell gjenstand for undersøkelser i Statens havarikommisjon for transport.

01.07.2008 Består via omorganisering

Fra 1.7.2008 utvides kommisjonens ansvarsområde til også å omfatte transport- og arbeidsulykker innenfor sjøtransportsektoren.

30.06.2020 Nedlagt via sammenslåing

Lokalisering: 3030 Lillestrøm
Sammenslått inn i:

Regjeringen besluttet i juli 2019 å slå sammen Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) med Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Den nye havarikommisjonen får navnet Statens havarikommisjon. Havarikommisjonen vil være et faglig uavhengig forvaltningsorgan organisert under Samferdselsdepartementet. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. juli 2020.

Kilde: Pressemelding | Dato: 03.07.2019, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.