Seksjon for budsjett og styring

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988* Nyopprettelse

Navn: Økonomiseksjonen
Kort navn: Øk.seks.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Budsjettavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1989* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1992* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2020* Navneendring

Navn: Seksjon for budsjett og styring
Kort navn: BUDS

Samordning og styring av departementets budsjettarbeid og etatsstyring. Avleggelse av statsregnskapet. Ansvar for departementets interne budsjett og regnskap. Fellessaker på økonomiområdet, blant annet i tilknytning til økonomiregelverket. Regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonssaker.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.