Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1991* Ny via omorganisering

Navn: Avdeling for miljø, kollektivtransport og veg
Kort navn: Avd. miljø og kollektiv
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1999* Navneendring

Navn: Avdeling for veg og miljø
Kort navn: Avdeling for veg og miljø

01.04.2003* Består via omorganisering

Intern omorganisering i departementet som bl.a. innebærer sammenslåinger av seksjoner og flyttinger mellom avdelinger.

01.04.2003* Navneendring

Navn: Veg- og baneavdelingen (VB)
Kort navn: VB

07.03.2011 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Samferdselsdepartementet oppretter en egen avdeling for jernbane. Tidligere har jernbanesaker blitt håndtert i Veg- og baneavdelingen. Fra og med 7. mars blir banesakene lagt til den nyopprettede Baneavdelingen.
Kilde: regjeringen.no, 2011

07.03.2011* Navneendring

Navn: Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen
Kort navn: Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen

01.01.2019* Navneendring

Navn: Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen
Kort navn: VBT

Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksvegene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Har ansvar for bompengefinansiering og for riksvegferjene. Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på veg og forvaltningsansvaret for vegtrafikklovgivningen. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeidet med bymiljø- og byvekstavtaler, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bompengepakker i by samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by. Internasjonalt arbeid relatert til areal- og transportplanlegging i by er også blant seksjonens arbeidsoppgaver.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.